top of page

Onderhoudsplan van het gazon

Bemesting

Bemesting vindt plaats van Maart tot eind Augustus met bijvoorbeeld kunstmest of organische mest, een voorbeeld hiervan Culterra

Afhankelijk van de meststof wordt meestal om de 5 tot 8 weken gemest. Kunstmest werkt meestal maar 5 weken, tenzij het langwerkende kunstmest is. Organische meststoffen werken meestal wat langer tot 8 weken. Indien de temperatuur erg hoog is en de bodem erg droog kunt u de bemesting beter uitstellen of zeer goed water geven na het mesten. Eventueel kan er in september nog een bemesting plaats vinden met speciale najaarsmest

Naast de bemesting dient er tussen November en Februari kalk gestrooid te worden.

 

Verticuteren

Indien er mos of dood gras in het gazon aanwezig is, kunt u dit verwijderen door middel van verticuteren. Dit gebeurt vroeg in het voorjaar, tussen eind maart en eind April. Eventueel kan er nog ijzersulfaat gestrooid worden om het aanwezige mos te doden.

 

Bladval

Tijdens de bladval periode dient het gevallen blad zoveel mogelijk van het gazon verwijderd

te worden.

 

Beregening

Mocht u besloten hebben om te gaan beregenen dan kunt u beter 1x in de week veel water geven dan 3x een klein beetje. Met een kleine hoeveelheid water bereik je alleen de bovenste centimeter, dit verdampt in enkel uren weer. Vandaar 1x veel water geven, laat de sproeier

gerust een uur aanstaan.

bottom of page